Rozdíl mezi cyklónem a hurikánem

Cyklony a hurikány jsou násilné tropické bouře, ve kterých se vítr pohybuje kruhovým směrem tak rychle. Oni jsou tvořeni přes teplé tropické vody, a obvykle nést těžký tím, že lije déšť. Mohou být nějakým rysem, tyto dvě super bouře se mohou lišit v závislosti na tom, kde se dotknou země nebo zeměpisné oblasti, která je divoká.

Cyklón

Když dojde k velmi prudké bouři, při které se větry pohybují velmi rychle, rotace se obvykle vytvoří nad rovníkem nebo nad tropickými vodami a zasáhne Indický oceán a jihozápadní Tichý oceán, lidé v této oblasti Hovoří o ní jako o cyklónu. Cyklony mají různé typy, které do značné míry závisí na oblasti, do které dorazí. Obvykle se to týká tropických cyklónů. Typhoon je cyklón, který zasáhne severozápadní Tichý oceán poblíž Asie. Hurikán normálně vystupuje v oblastech Atlantského oceánu a východního Tichého oceánu poblíž Americas.

Hurikán

Jak již bylo zmíněno, hurikány jsou velmi silné válcové bouře, které mohou ve vaší oblasti způsobit velké škody. Protože se jedná o typ tropického cyklónu, který je tvořen přes teplé vody, které získaly rychlosti větru rychleji než běžný cyklón. Hurikány jsou běžné v oblastech blízkých Americe, protože je to oblast, kde hurikány projevují svůj hněv. Nezapomeňte však, že technicky jsou všechny hurikány cyklony, ale ne všechny cyklony jsou hurikány. Hurikán má rychlost větru vyšší než 74 mph, což je mnohem rychlejší než cyklón.

Rozdíl mezi cyklónem a hurikánem

Vztah mezi cyklónem a hurikánem má větší váhu, než jak se liší. Ve skutečnosti mezi nimi není velký rozdíl, s výjimkou oblasti, kde každý z nich nevykazuje milosrdenství. Obvykle jsou drsné oblasti hurikánu v Atlantickém oceánu a východním Tichém oceánu v blízkosti Amerik, zatímco cyklón přinese utrpení v blízkých oblastech Indického oceánu a jihozápadního Tichého oceánu. Ačkoli hurikán je druh tropického cyklónu, má silné větry z cyklónu s rotací větru proti směru hodinových ručiček.

Když o tom přemýšlíme, bouře mají často stejný formační proces. Je to jen způsob, jak zjistit rychlost větru, rotaci větru a místa, kam je třeba zasáhnout. Tato myšlenka je velmi užitečná, když se snažíme naslouchat a porozumět zprávám o aktuálních aktualizacích počasí na cyklonech a hurikánech.