Klíčový rozdíl mezi 91 a 95 oktanovým palivem je v tom, že 95 oktanové palivo vydrží před zapálením vysokou kompresi než 91 oktanové palivo.

Oktanové hodnocení je standardní měřítko výkonu paliva. Jinými slovy je to míra schopnosti paliva odolat nárazovému efektu během spalování. Podle oktanového čísla jsou k dispozici různé druhy paliva. 91 a 95 oktanových paliv jsou takové dva stupně.

Rozdíl mezi 91 a 95 oktanovým palivem - shrnutí srovnání

OBSAH

1. Přehled a klíčový rozdíl 2. Co je to oktanové číslo 3. Co je to 91 oktanové palivo 4. Co je to 95 oktanové palivo 5. Porovnání vedle sebe - 91 vs 95 oktanové palivo ve formě tabulky 6. Shrnutí

Co je to oktanové hodnocení?

Oktanové číslo nebo oktanové číslo je měření výkonu paliva. Měří protiklapové vlastnosti paliva. Jinými slovy, hodnotí palivo podle relativního klepacího účinku. Při hodnocení paliva je referenční palivo směsí izooktanu a heptanu.

Isooktan vykazuje minimální účinek klepání; má tedy 100 oktanové číslo, zatímco heptan vykazuje maximální účinek klepání. Proto má heptan 0 oktanové hodnocení. Potom 91 oktanové palivo pracuje podobně jako směs isooktanu a heptanu v poměru 91: 9 (směs obsahuje 91% isooktanu a 9% heptanu).

Co je to 91 oktanové palivo?

Je to forma benzinu, která má výkon podobný směsi isooktanu a heptanu v poměru 91: 9. Cena tohoto paliva je ve srovnání s jinými formami oktanového paliva nízká. Toto palivo je vhodné použít v nízko výkonných dieselových motorech, které vyžadují nízký kompresní poměr. Dále je toto palivo ideální pro dieselové motory, protože tyto motory nekomprimují palivo, ale vzduch (poté motor vstřikuje palivo do stlačeného vzduchu, který se zahřívá kvůli kompresi). Použití tohoto paliva místo paliv s vysokým oktanovým číslem může způsobit klepání motoru.

Co je to 95 oktanové palivo?

Je to forma benzinu, která má výkon podobný směsi isooktanu a heptanu v poměru 95: 5. Cena tohoto paliva je ve srovnání s jinými formami oktanového paliva vysoká. Toto palivo je vhodné používat ve vysoce výkonných benzínových motorech, které vyžadují vysoký kompresní poměr.

Jaký je rozdíl mezi 91 a 95 oktanovým palivem?

Shrnutí - 91 vs 95 Octane Fuel

Oktanové číslo je měření výkonu paliva. Paliva jsou tedy v několika formách v závislosti na oktanovém čísle.91 a 95 oktanových paliv jsou dvě takové formy paliva. Rozdíl mezi 91 a 95 oktanovým palivem je v tom, že 95 oktanové palivo vydrží před zapálením vysokou kompresi než 91 oktanové palivo.

Odkaz:

1. „Vyberte správné oktanové palivo pro své vozidlo!“ Jak hybridy fungují. K dispozici zde 2. „Oktanové hodnocení“. Wikipedia, Wikimedia Foundation, 15. května 2018. K dispozici zde

Obrázek se svolením:

1.'Gas Station Pump Five Octane Ratings'By Bobak na anglické Wikipedii - přenesl z en.wikipedie na Commons Matt.T., (CC BY-SA 2.5) přes Commons Wikimedia