Opatství vs klášter

Opatství a kláštery jsou náboženskými strukturami v křesťanství, které je těžké definovat i pro následovníky této víry, ponechat osamocené pro následovníky jiných náboženství. Je to kvůli mnoha podobnostem opatství a kláštera. Ve skutečnosti existuje mnoho lidí, kteří se domnívají, že tyto dva pojmy jsou synonymem a mohou být použity zaměnitelně. Faktem však je, že mezi těmito dvěma strukturami jsou jemné rozdíly, které budou popsány v tomto článku.

Opatství

Abbey je slovo odvozené z latinské abbatia nebo Abramic abba, což je slovo používané k označení otce. Zařízení nebo struktura je posvátná v přírodě, protože je to sídlo opata, duchovního vůdce křesťanské komunity na konkrétním místě. Opatství může být také nazýváno klášterem nebo klášterem na mnoha místech. Struktura se nazývá opatství, když ji svatý kostel v Itálii udělil. Katolický konvent, když je v něm ubytován a pod dohledem opata nebo opatky, se tedy nazývá opatství. Obecně je struktura, v níž sídlí mniši nebo kněží a používá se k uctívání a každodenním pracím těchto náboženských mužů, označována jako opatství. Různá opatství používají kněží k různým účelům a kromě života by v opatství mohlo být i školení nebo dokonce péče o mladé kněze.

Klášter

Klášter je dům nebo stavba, kterou používají mniši, poustevníci, kláštery nebo jeptišky. Slovo bylo odvozeno z řeckého slova monazein, které znamená žít sám. Slovo bylo používáno se odkazovat na lokalitu náboženských lidí, kteří žijí daleko od obyčejných lidí. Klášter je slovo, které se běžně používá v zemích, kde je buddhismus používán jako odkaz na rezidence nebo Viharové náboženských mužů nebo žen. Na mnoha místech znamenají kláštery chrámy. Nazývají se gompa v Tibetu, zatímco Wat je slovo používané ve východoasijských zemích, jako je Thajsko a Laos.

Z hlediska křesťanství může být klášter opatstvím, klášterem nebo převorství. V hinduismu může být klášter zhruba spojen s matou nebo ášramem a nikoli s chrámem. V Jainism, klášter je vihara kde Jain mniši nebo kněží žijí.

Jaký je rozdíl mezi opatstvím a klášterem?

• Kláštery jsou místem pobytu mnichů a poustevníků v mnoha náboženstvích a v křesťanství se objevily kláštery, které poskytují kněžím místo, kde mohou žít, uctívat a trénovat v náboženských věcech.

• Opatství je stavba nebo budova, kterou používá opat nebo opat, který slouží k tomu, aby žil a dohlížel na každodenní práce kněží a mnichů.

• Abbey je titul, který uděluje klášteru nebo klášteru Svatá církev v Itálii.

• Opatství je tedy klášter, ale ne všechny kláštery jsou opatství

• Klášter je slovo, které odráží sídlo nebo budovu, kde poustevníci a mniši vedou klášterní způsob života.

• Abbey je slovo, které pochází z aramejštiny abba, které znamená otce.