Hypertextové odkazy, běžně označované jako „odkazy“, jsou stále jedním z nejdůležitějších prvků a nezbytných prvků World Wide Web. Možnost vytvářet odkazy na této stránce umožňuje studentům přímo sledovat nebo přistupovat k jinému obsahu v dokumentu. To je jedna z nejdůležitějších funkcí webových stránek, zejména dosažení vysokých hodnocení. Mezi počtem spojení existuje přímý vztah. Odkazy mohou být jako slova nebo tlačítka, odkazující na jinou část webu nebo na obsah externích webových stránek. Čím snazší je přidat odkazy na webové stránky, tím obtížnější je pro webové designéry porozumět konceptu, zejména pokud jde o absolutní a relativní způsoby.

Co je absolutní cesta?

Absolutní cesta je cesta, která popisuje umístění souboru nebo složky, bez ohledu na existující pracovní adresář; ve skutečnosti se jedná o kořenový adresář. Obsahuje úplné umístění souboru nebo adresáře, odtud název. Také se nazývá absolutní název cesty nebo úplná cesta a vždy začíná stejným umístěním, tj. Kořenovým adresářem. Absolutní cesty obsahují všechny informace potřebné k nalezení zdrojů specifikovaných v absolutní URL. Vaše doména musí používat absolutní cestu pro přístup k webům umístěným v jiných doménách.

Co je to relativní cesta?

Relativní cesta je cesta, která popisuje umístění souboru nebo složky vzhledem k aktuálnímu pracovnímu adresáři. Některé části webových stránek, které dokumenty nikdy nemění vzájemné vztahy, lze nejlépe použít k odkazování na webové stránky umístěné ve stejné doméně. Na rozdíl od absolutních cest relativní cesty obsahují pouze úplné informace o existujícím dokumentu v rámci jedné webové stránky a vyhýbají se potřebě poskytnout úplnou absolutní cestu. Jednoduše řečeno, relativní cesta představuje cestu relativní k umístění aktuální webové stránky.

Rozdíl mezi absolutní a relativní cestou

Význam

Absolutní cesta se také nazývá cesta k souboru nebo úplná cesta, což znamená konkrétní umístění v systému souborů, bez ohledu na existující adresář. Toto je umístění souboru nebo adresáře v počítači, který obsahuje kořenový adresář a úplný seznam adresářů potřebný k identifikaci souboru nebo adresáře. Naopak relativní cesta odkazuje na umístění adresáře používajícího aktuální adresář jako referenci, čímž se vyhýbá potřebě zadat úplnou absolutní cestu. Relativní cesta se tedy také nazývá absolutní.

URL

Při výběru adres URL, absolutních adres URL a relativních adres URL existují dvě hlavní možnosti. Absolutní adresa URL odkazuje na velmi konkrétní umístění na internetu a obsahuje všechny informace potřebné k nalezení zdroje. Absolutní adresy URL by měly být použity k odkazu na jiné weby, které nejsou ve stejné doméně. Relativní adresy URL se zase snáze používají než stránka, na které jsou umístěny. Vždy je to nejlepší způsob, jak používat odkazy k propojení s doménami v doméně, což usnadňuje jejich práci.

V systému Windows

Absolutní cesta obsahuje úplné umístění adresy souboru odkazující na konkrétní adresář v počítači, zatímco aktuální adresář je relativní cesta, jako odkaz na nalezení jiného adresáře. Relativní cesta je založena na adresáři, který obsahuje částečnou cestu absolutní cesty.

Například:

D: \ documents \ mydocument.doc

mydocument.doc

V prvním příkladu absolutní cesta obsahuje úplnou cestu k souboru v adresáři „D“. Kliknutím pravým tlačítkem myši na soubor a kliknutím na jeho vlastnosti můžete určit absolutní cestu k tomuto souboru. Ve druhém příkladu relativní cesta obsahuje částečnou adresu souboru vzhledem k aktuálnímu pracovnímu adresáři.

V systému Linux

V systému Linux je absolutní cesta definována jako adresář souboru nebo umístění adresáře a je označena dopředu (/). Kořenový adresář patří do horního adresáře, což je systém souborů, který obsahuje řadu podadresářů, které vedou k podadresářům. Naproti tomu relativní cesta odkazuje spíše na umístění souboru nebo adresáře než na kořenový adresář, než na aktuální adresář. Například

/ export / home / ftp / pub

export / home / ftp / pub

V prvním příkladu to začíná cestou / adresářem, tj. Jeho kořenovým adresářem, což z něj činí absolutní název cesty. Odstranili jsme dopředný řádek / ve druhém příkladu je uveden relativní název cesty, což znamená, že je přidružen k aktuálnímu pracovnímu adresáři místo kořenového adresáře.

Absolutní a relativní cesta: srovnávací tabulka

Stručný přehled absolutní a relativní cesty

Stručně řečeno, pokud chcete odkazovat na jiné weby, které patří do jiné domény, než je domovská doména, použijete absolutní cestu. Naopak, pokud jsou odkazy umístěny v doméně, na kterou odkazujete, použijete relativní cestu k vašemu webu. Jednoduše řečeno, absolutní cesta odkazuje na stejné umístění jako kořenový adresář v systému souborů, zatímco relativní cesta odkazuje na konkrétní umístění v systému souborů vzhledem k aktuálnímu adresáři, na kterém pracujete.

Reference

  • Obrázek Kredit: https://www.flickr.com/photos/india_7/16318264487
  • Obrázek Kredit: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Linux_cmd001.png/640px-Linux_cmd001.png
  • Goywaerts, Jan a Stephen Levitan. Průvodce pravidelným výrazem. Sebastopol: MeasurementReilly Media, 2009. Tisk
  • Biskup, Sherri a další. Kolekce WEB vydala standardní vydání. Boston: Cengage, 2012. Tisk
  • Shafer, Stephen M. Reference od programátora webových standardů. New Jersey: John Wiley and Sons, 2008. Tisk