Klíčový rozdíl - absolutismus vs. relativismus

Absolutismus a relativismus jsou dva pojmy, které jsou spojeny s mnoha pojmy, i když mezi těmito dvěma slovy existuje klíčový rozdíl. Absolutismus přistupuje k věcem objektivním způsobem a považuje akci za správnou nebo špatnou. V tomto smyslu neexistuje střední půda. Akce může být buď správná, ne-li špatná. Na druhé straně relativismus odmítá tento postoj objektivní analýzy a rozpracovává, že lidské činy nemohou být zařazeny do přísných kategorií jako správné nebo špatné. Místo toho relativismus zdůrazňuje, že akce je vždy relativní, takže to, co by se mi mohlo zdát správné, je založeno na mém pohledu, kontextu a zkušenosti. To se může lišit od člověka k člověku. Tento článek se pokouší podat ucelené porozumění absolutismu a relativismu a zdůraznit rozdíly, které má každý postoj. Je však třeba zdůraznit, že když tyto pojmy používáme, mohou být použity v různých oblastech, jako je etika, morálka, politika atd. Článek využívá holistický přístup.

Co je to absolutismus?

Absolutismus přistupuje k věcem objektivním způsobem a považuje akci za správnou nebo špatnou. Podle této zásady má kontext, ve kterém se akce koná, velmi malý význam. Důraz je kladen pouze na akci. Na základě toho se považuje za správné nebo špatné (dokonce dobré nebo zlé). I když jsou podmínky, za kterých k akci dochází, tvrdé, toto se nebere v úvahu.

Abychom to ještě více objasnili, používáme větev absolutismu známou jako morální absolutismus. Podle morálního absolutismu mají všechny morální otázky správnou nebo nesprávnou odpověď. Kontext se nepovažuje za důležitý, což činí činy přirozeně morální nebo nemorální. Jedním z klíčových rysů absolutismu je, že nezohledňuje záměry, víru nebo cíle jednotlivce nebo skupiny. Proto je v dějinách absolutismus upřednostňován dokonce i právními systémy, protože je snazší dodržovat zákony, pokud existuje přísná správná nebo nesprávná odpověď. To lze pozorovat i ve většině náboženství.

Rozdíl mezi absolututismem a relativismem

Co je relativismus?

Relativismus odmítá objektivní analýzu akcí a propracovává, že lidské činy nemohou být zařazeny do přísných kategorií jako správné nebo špatné. Relativismus zdůrazňuje význam kontextu, ve kterém se akce koná, a věnuje pozornost záměrům, vírám a cílům jednotlivce nebo skupiny. Proto lze konstatovat, že tento přístup není příliš objektivní.

Zaměříme-li se na morální relativismus, abychom se zapojili do srovnání s absolutním relativismem, jedním z klíčových rozdílů je to, že nediktuje žádné univerzální morální pravdy, ale uznává relativní povahu okolností (kulturní, individuální, sociální).

Klíčový rozdíl - absolutismus vs. relativismus

Jaký je rozdíl mezi absolututismem a relativismem?

Definice absolututismu a relativismu:

Absolutismus: Absolutismus přistupuje k věcem objektivním způsobem a považuje akci za správnou nebo špatnou.

Relativismus: Relativismus odmítá objektivní analýzu akcí a rozpracovává, že lidské činy nemohou být zařazeny do přísných kategorií jako správné nebo špatné.

Charakteristika absolutismu a relativismu:

Kontext:

Absolutismus: V absolutismu je kontext ignorován.

Relativismus: V relativismu je kontext rozpoznán.

Objektivnost:

Absolutismus: Absolutismus je velmi objektivní.

Relativismus: Relativní nemá příliš objektivní přístup.

Tuhost:

Absolutismus: Absolutismus se skládá z přísných správných nebo nesprávných odpovědí.

Relativismus: Relativismus nespočívá v přísných správných nebo nesprávných odpovědích.

Obrázek se svolením:

1. Tintoretto Allegory přiřazené k Tintoretto [Public Domain] prostřednictvím Wikimedia Commons

2. Unity Matters By Hamiltonmatt1234 (Vlastní práce) [CC BY-SA 3.0], přes Wikimedia Commons