AC kondenzátor vs DC kondenzátor

AC kondenzátor a DC kondenzátor, abychom poznali rozdíl mezi těmito kondenzátory, musíme nejprve vědět, co je kondenzátor. Jde v podstatě o elektronické zařízení, které se skládá ze dvou vodivých desek oddělených izolačním médiem. Hodnota kondenzátoru závisí na ploše povrchu desek a vzdálenosti mezi deskami (která je závislá na tloušťce izolační desky). Kapacitní odpor nebo hodnota kondenzátoru se uvádí v podobě mikrofarad, což je miliontina farada. Kondenzátor byl vynalezen německým vědcem Ewaldem Georgem v roce 1745. Vzal sklenici, částečně ji naplnil vodou, a připojil ji korkem, kterým prošel drát. Drát se ponořil do vody a když byl připojen ke zdroji statické elektřiny, způsobil nabití nádoby.

Prakticky lze kondenzátor považovat za baterii. Pokud ale baterie produkuje elektrony na jednom terminálu a absorbuje je na druhém terminálu, kondenzátory ukládají pouze elektrony. Je snadné vyrobit kondenzátor se dvěma kusy hliníkové fólie oddělující je kusem papíru. Kondenzátory jsou využívány zejména v zařízeních a zařízeních, jako jsou rádiové obvody, hodiny, budíky, televizory, počítače, rentgenové a MRI stroje a mnoho dalších strojů, které jsou elektronicky ovládány.

Hlavní rozdíl mezi AC kondenzátorem a DC kondenzátorem

Pokud je kondenzátor připojen k baterii, jakmile je kondenzátor nabitý, nedovolí proudit mezi póly baterie proudem. Blokuje tak stejnosměrný proud. Ale v případě střídavého proudu proud protéká kondenzátorem bez přerušení. Je to proto, že kondenzátor je nabíjen a vybíjen tak rychle, jako je frekvence proudu. Kondenzátor tedy umožňuje, aby proud tekl nepřetržitě, pokud se jedná o střídavý proud.

Kondenzátor a DC

Když je kondenzátor připojen ke zdroji stejnosměrného proudu, zpočátku se proud zvyšuje, ale jakmile se napětí na svorkách kondenzátoru rovná použitému napětí, tok proudu se zastaví. Když proud přestane proudit ze zdroje energie do kondenzátoru, říká se, že byl nabitý. Nyní, pokud je zdroj stejnosměrného proudu odebrán, kondenzátor si na svých svorkách udrží napětí a zůstane nabitý. K vybití kondenzátoru stačí pouze se dotknout externích vodičů. Je rozumné si uvědomit, že kondenzátor nemůže vzniknout z baterie a slouží pouze k vyplnění velmi malých poklesů napětí.

Kondenzátor a AC

V případě, že je na kondenzátor přiveden střídavý zdroj, proud teče pouze tehdy, je-li zapnutý a připojen zdroj energie.