Přesnost také znamená, že informace a záznamy jsou přesné. Můžete například získat přesné demografické informace o městském obyvatelstvu. V tomto případě však přesněji údaje o demografii města, na které se díváte, od přesného data.

Přestože přesnost souvisí více s přesností dat, přesnost může znamenat více podrobností při popisu objektu nebo konceptu. Například je možné mít na paměti při shromažďování názorů lidí na sociální systém manželství, ale vyžaduje to jasnost při vysvětlování a vysvětlování každé situace podrobně.

Přesnost a přesnost mohou také odkazovat na výsledky z mechanických objektů, jako je kompas a hodiny. Pokud například nastavíte nebo upravíte hodinky a kompas přesně, může vám kdykoli poskytnout aktuální čas a směr.

U hudebních nástrojů se přesnost vztahuje také na přesnou metodu ladění, zatímco přesnost se týká přesnosti ladění, když je možné nahrávat správné nahrávání pomocí správného tlačítka nebo klíče.

Přesnost se také často používá v pojmovém a poetickém smyslu s ohledem na úroveň opatrnosti. Například řeknete, že osoba si před svým mluvením o právech pronajímatele jasně vybrala svá slova. To znamená, že muž pravděpodobně nechtěl nikoho urazit a rozhodl se přemýšlet o tom, co říct. V tomto případě, pokud zvolíte správná slova, znamená to, že mluví o právech vlastníka půdy v jasném právním jazyce a v souladu s platnými pravidly.

Reference