Klíčový rozdíl - kyselé vs. základní aminokyseliny

Aminokyseliny jsou stavební kameny bílkovin. Řetězec aminokyselin je známý jako polypeptid a kombinace několika polypeptidových řetězců tvoří molekulu proteinu. Klíčový rozdíl mezi kyselými a bazickými aminokyselinami je v tom, že kyselé aminokyseliny mají kyselé postranní řetězce, zatímco bazické aminokyseliny mají bazické postranní řetězce při neutrálním pH.

Aminokyselinová molekula má čtyři části; skupina karboxylové kyseliny, aminová skupina, atom vodíku a „R“ (alkylová) skupina. Tyto čtyři skupiny jsou přímo vázány na centrální atom uhlíku. Skupina „R“ je v aminokyselině známa jako postranní řetězec.

OBSAH

1. Přehled a klíčový rozdíl 2. Co jsou kyselé aminokyseliny 3. Jaké jsou základní aminokyseliny 4. Porovnání bok po boku - kyselé vs. základní aminokyseliny v tabulkové formě 5. Shrnutí

Co jsou kyselé aminokyseliny?

Kyselé aminokyseliny jsou polární aminokyseliny, které mají záporný náboj při neutrálním pH. Tento záporný náboj se vyskytuje v postranní skupině (skupina R) aminokyseliny. Tyto postranní řetězce obsahují skupiny karboxylové kyseliny jiné než skupina karboxylové kyseliny přímo vázané na centrální atom uhlíku. Tyto postranní řetězce jsou známé jako kyselé postranní řetězce, protože tyto záporné náboje jsou vytvářeny v důsledku ztráty protonů (iontů vodíku) z karboxylových skupin v postranním řetězci. Mezi 20 esenciálními aminokyselinami jsou dvě aminokyseliny kyselé aminokyseliny; aspartát a glutamát.

PKa těchto dvou aminokyselin jsou dostatečně nízké, aby ztratily proton při neutrálním pH a byly záporně nabity. (PKa je míra kyselinové síly kyseliny; čím menší je pKa, tím vyšší je kyselost. Proto sloučeniny s nízkými hodnotami pKa snadno uvolňují protony).

O kyselých aminokyselinách je známo, že aktivují centrální nervový systém lidského těla. Aspartát a glutamát jsou důležitými excitačními neurotransmitery v centrálním nervovém systému savců.

Co jsou základní aminokyseliny?

Bázické aminokyseliny jsou polární aminokyseliny s kladným nábojem při neutrálním pH. Tyto aminokyseliny mají bazické postranní řetězce (skupiny R). Tato zásaditost vzniká v důsledku přítomnosti aminových skupin v postranním řetězci (jiných než aminová skupina přímo vázaná na centrální atom uhlíku).

Mezi 20 esenciálními aminokyselinami jsou tři základní aminokyseliny; arginin, lysin a histidin. Postranní řetězce těchto aminokyselin obsahují mnoho atomů dusíku, což ukazuje na přítomnost mnoha aminových skupin. Aminová skupina je základní. Proto způsobují zásaditost molekuly aminokyselin. PKa těchto aminokyselin je dostatečně vysoká, aby akceptovala protony. Aminové skupiny v postranním řetězci snadno vážou protony. Tato vazba extra protonů dává aminokyselinové molekule čistý kladný náboj, protože protony jsou kladně nabité.

Jaký je rozdíl mezi kyselými a základními aminokyselinami?

Shrnutí - Acidic vs Basic Amino Acids

Aminokyseliny jsou malé molekuly, které podléhají polymerizaci za vzniku proteinových molekul. Existují dva hlavní typy aminokyselin jako kyselé aminokyseliny a bazické aminokyseliny. Rozdíl mezi kyselými a bazickými aminokyselinami je v tom, že kyselé aminokyseliny mají kyselé postranní řetězce, zatímco bazické aminokyseliny mají bazické postranní řetězce při neutrálním pH.

Odkaz:

1. „Kyselé aminokyseliny“. Kyselé aminokyseliny - přehled Témata ScienceDirect. K dispozici zde 2. „Aminokyseliny“. Nature News, Nature Publishing Group. K dispozici zde 3. „Biomolekuly: Protein 1.“ Kyselé a základní aminokyseliny. K dispozici zde

Obrázek se svolením:

1.'Aspartate (DMA) 'Autor D.Azani - Vlastní práce, (CC BY-SA 4.0) přes Commons Wikimedia (Modified) 2.'L-Glutamat (2-) - L-glutamát (2 -)' od ChemPro - Používání vlastní práce: BKChem, (Public Domain) přes Commons Wikimedia (Modified)