Klíčový rozdíl - Acyl vs Alkyl
 

Téměř všechny organické molekuly v přírodě mají ve své struktuře funkční skupiny, které určují chemické a fyzikální vlastnosti těchto molekul. Termíny alkyl a acyl se týkají částí (části) velkých molekul. Alkyl a acyl mohou působit jako funkční skupiny hlavní molekuly. Obě tyto skupiny obsahují atomy uhlíku a vodíku. Klíčový rozdíl mezi alkylovými a acylovými skupinami je ten, že acylová skupina má atom kyslíku připojený dvojnou vazbou k atomu uhlíku, zatímco alkylová skupina nemá žádný atom kyslíku připojený ke svým atomům uhlíku.

OBSAH
1. Přehled a klíčový rozdíl
2. Co je Acyl
3. Co je to Alkyl
4. Srovnání bok po boku - Acyl vs Alkyl ve formě tabulky
5. Shrnutí

Co je Acyl Group?

Acylová skupina je funkční skupina přítomná v některých organických molekulách. Skládá se z atomu uhlíku připojeného k atomu kyslíku s dvojnou vazbou a alkylové skupiny. Acylová skupina může být snadno rozpoznatelná díky přítomnosti dvojné vazby C = O. Existuje volný prostor pro další atom nebo skupinu, který se k němu připojí. Acylová skupina je vytvořena odstraněním hydroxylové skupiny oxokyseliny, jako je karboxylová kyselina. Normálně se acylové skupiny nacházejí v esterech, aldehydech, ketonech, chloridech kyselin atd.

Obecný symbol acylové skupiny je uveden jako RCO-. Karbocation vyrobený z acylové skupiny je RCO +. Zde je skupina R připojena k atomu uhlíku jednoduchou vazbou, zatímco atom kyslíku je připojen k atomu uhlíku dvojnou vazbou. Obvyklým příkladem pro molekulu obsahující acylovou skupinu jsou acylchloridy, kde acylová skupina je připojena k atomu chloridu. Skupina R může být alkylová skupina nebo aromatický kruh.

Co je to Alkyl Group?

Alkyl může být definován jako uhlovodíkový radikál. Alkylová skupina je také funkční skupina. Skládá se pouze z atomů uhlíku a vodíku. Na rozdíl od acylové skupiny v alkylové skupině nejsou atomy kyslíku. Alkylová skupina je odvozena od alkanu. Jeden atom vodíku je odstraněn z alkanu, takže existuje prázdný prostor pro jeho připojení k jinému atomu nebo molekule. Obecný vzorec může být uveden jako CnH2n + 1.

Alkylové skupiny mohou být také substituovány aromatickými kruhy. Alkylové skupiny mohou být seskupeny do několika typů podle uhlíku, který má prázdný prostor, jako je primární, sekundární a terciární. Název alkylové skupiny je odvozen od názvu odpovídajícího alkanu. Některé z běžných alkylových skupin zahrnují methyl, ethyl, propyl atd.

Jaký je rozdíl mezi Acyl a Alkyl?

Shrnutí - Acyl vs Alkyl Group

Acylové a alkylové skupiny působí jako funkční skupiny, když jsou připojeny k uhlíkovému řetězci. Hlavním rozdílem mezi acylovou a alkylovou skupinou je to, že acylová skupina má atom kyslíku připojený k atomu uhlíku dvojnou vazbou, zatímco alkylová skupina nemá žádné atomy kyslíku.

Reference:

1.Kennepohli, D., 2016. Libretexts. [Online] K dispozici zde [Přístup k 30 05 2017].
2. Marie, A., n.d. ThoughtCo .. [Online] K dispozici zde [Přístup k 30 05 2017].

Obrázek se svolením:

1. „Acylová skupina“ (Public Domain) prostřednictvím Commons Wikimedia
2. „Isopropylová skupina“ od Su-no-G - vlastní práce. Vyrobeno s CorelDRAW, ne s ChemDraw. (Public Domain) prostřednictvím Commons Wikimedia