Adaptér vs Converter
  

Se zvyšující se úrovní sofistikovanosti moderní technologie jsou zařízení navržena tak, aby splňovala různé požadavky pomocí různých standardů. Díky tomu jsou zařízení nekompatibilní s ostatními, zejména na rozhraních používaných pro připojení zařízení pro napájení, ukládání a načítání nebo jednoduše komunikují. Interoperabilita těchto systémů je však důležitá, protože podporuje nebo zvyšuje výkon, možná na tom může záviset provoz systému; například zvažte napájení. Převaděče a adaptéry jsou řešení pro nekompatibilitu rozhraní.

Více o adaptérech

Adaptér je komponenta propojená mezi rozhraními dvou systémů k překonání fyzické nekompatibility rozhraní. Nejjednodušším příkladem je adaptér používaný pro připojení zahradních hadic k odtokům vody. Účelem adaptéru je usnadnit spojení mezi dvěma rozhraními. Nemění to ani neovlivňuje stav procházejícího média, ať už jde o vodu, elektřinu nebo datový tok.

Adaptéry používané k připojení zástrček (zástrčkových nebo zástrčkových konektorů) obvodů k jinému typu zástrčkové základny (zástrčkový nebo zástrčkový konektor) slouží pouze k usnadnění elektrické konektivity obou portů. Různé počítačové vybavení lze připojit k počítačovému systému pomocí adaptérů. Například myš s konektorem PS2 lze připojit k portu USB pomocí adaptéru.

Více o převaděčích

Převaděče nejen usnadňují konektivitu, ale také mění formu média procházejícího komponentou; proto lze považovat za aktivní složku. Může to být fyzická součást nebo softwarová součást. Nejjednodušším příkladem jsou měniče výkonu, které se používají k převodu síťového napájení 110 V střídavého proudu na 220 V (nebo naopak) pomocí transformátorů. Umožňuje interoperabilitu obou systémů změnou formy média procházejícího, tj. Proudu a napětí; proto známý jako měnič napětí. Dalším příkladem jsou adaptéry, které se používají k připojení různých typů paměťových karet k počítači.

V jiných formách mohou převaděče převádět frekvenci (při distribuci střídavého proudu) nebo převádět formu signálu (z analogového na digitální - ADC nebo digitální na analogový převodník DAC) nebo převádět formát digitálního média (konverze typu audio nebo video souborů) )

Protože převodníky aktivně zapojené do přenosu média mezi rozhraními, jakákoli chyba v převaděči poškozuje obsah média. To může mít za následek poškození zařízení nebo ztrátu dat. (Zařízení s jmenovitým napětím 110 V připojené k síťovému napájení 230 V jednoduše spálí kritické součásti zařízení; k tomu může dojít i kvůli selhání převodníku.)

Adaptér vs Converter

• Adaptér usnadňuje přenos médií z jednoho rozhraní do druhého, zatímco převaděče usnadňují přenos a mění podobu tak, aby odpovídaly rozdílům v rozhraních a zajišťovaly interoperabilitu zařízení nebo rozhraní.

• Adaptér aktivně nemění podobu procházejícího média, ale převodník mění podobu média.

• Adaptéry nepoškozují průchod média, ale porucha v převodníku může vážně poškodit zařízení nebo rozhraní připojená k převodníku.