Klíčovým rozdílem mezi adenosinem a adeninem je to, že adenosin je nukleosid, zatímco adenin je nukleobáza.

Pojmy adenosin a adenin se vztahují k biologickým systémům, protože se jedná o složky nukleové kyseliny. Proto jsou tyto složky přítomny v buňkách těla.

OBSAH

1. Přehled a klíčový rozdíl
2. Co je to adenosin
3. Co je to Adenine
4. Srovnání bok po boku - Adenosin vs. Adenin v tabulkové formě
5. Shrnutí

Co je to adenosin?

Adenosin je přirozeně se vyskytující nukleosid, který je přítomen v různých formách ve všech buňkách těla. Používá se také jako lék k léčbě abnormálně rychlých srdečních rytmů. Pokud se uvažuje o struktuře této sloučeniny, jedná se o purinový nukleosid, který obsahuje molekulu adeninu připojenou k molekule cukru ribózy. Deriváty adenosinu jsou v přírodě běžné; například ATP nebo adenosintrifosfát.

Klíčový rozdíl - Adenosin vs Adenine

Tento nukleosid může působit jako neuromodulátor. To znamená, že může regulovat různé populace neuronů. Mezi léčebná použití adenosinu patří nejčastější aplikace při léčbě abnormálních srdečních rytmů. Tuto chorobu nazýváme SVT nebo supraventrikulární tachykardie. Adenozin je také užitečný jako doplněk k thaliu u pacientů, kteří nejsou schopni podstoupit zátěžové testy pomocí cvičení. Chemický vzorec adenosinu je C10H13N5O4, zatímco jeho molární hmotnost je 267,24 g / mol.

Co je to Adenine?

Rozdíl mezi adenosinem a adeninem

Existuje několik tautomerů adeninu a my je často považujeme za ekvivalentní. Navíc se tato nukleobáza tvoří z nukleotid inosin monofosfátu.

Jaký je rozdíl mezi adenosinem a adeninem?

Adenosin je přirozeně se vyskytující nukleosid, který je přítomen v různých formách ve všech buňkách těla. Adenin je purinová nukleobáza. Klíčovým rozdílem mezi adenosinem a adeninem je proto, že adenosin je nukleosid, zatímco adenin je nukleobáza. Při zvažování chemického vzorce každé sloučeniny má adenosin C10H13N5O4 jako vzorec, zatímco adenin je C5H5N5. Navíc adenosin je kombinací molekuly adeninu a ribózového cukru, zatímco adenin se vyskytuje v několika tautomerních formách. To je také významný rozdíl mezi adenosinem a adeninem.

Rozdíl mezi adenosinem a adeninem v tabulkové formě

Shrnutí - Adenosine vs Adenine

Adenosin je přirozeně se vyskytující nukleosid, který je přítomen v různých formách ve všech buňkách těla, zatímco adenin je purinová nukleobáza. Klíčovým rozdílem mezi adenosinem a adeninem je proto, že adenosin je nukleosid, zatímco adenin je nukleobáza.

Odkaz:

1. Brittain, Harry G. „Profily drogových látek, pomocných látek a související metodologie.“ Analytické profily drogových látek a pomocných látek, 2002, s. 1–5., Doi: 10.1016 / s1075-6280 (02) 2

Obrázek se svolením:

1. „Adenosin“ od NEUROtiker - vlastní práce (public domain) přes Commons Wikimedia
2. „Adenine“ od Pepemonbu - vyrobeno s BkChem a Inkscape (CC BY-SA 3.0) přes Commons Wikimedia