Klíčový rozdíl - zbožňování vs. úcta

Uctívání a úcta jsou dvě slova, která mohou být často matoucí, protože lidé v mozku si neuvědomují, že tato dvě slova sestávají z klíčového rozdílu. Obecně platí, že uctívání a uctívání jsou termíny s podobným významem. Avšak v katolickém křesťanství je uctívání rozlišováno s úctou. Nejprve definujme obě slova. Klanění je termín vyhrazený pouze pro uctívání Boha. Na druhou stranu, Veneration je termín, který se používá k poctě svatých a Marie. Toto je základní rozdíl mezi oběma slovy. Prostřednictvím tohoto článku se pokusme získat jasnější pochopení těchto dvou slov.

Co je klanění?

Nejprve se blíže podíváme na slovo uctívání. V dnešním dnešním rozhovoru mohou lidé obdivovat. Například zbožňujeme lidi, které milujeme. Když někdo řekne, zbožňuji ji, zvýrazňuje to pocit respektu a lásky k člověku. Při porovnávání se slovem uctívání je však důležité věnovat pozornost i jiným významům, jako je tomu například v případě náboženství. Klanění je termín vyhrazený pouze pro uctívání Boha. Pochází z řecké Latrie, která se používá k chvále a zbožňování Nejvyšší bytosti. V katolickém křesťanství můžete jako věřící uctívat Boha jako někoho, kdo je dokonalý ve všech směrech. Nyní přejdeme k dalšímu slovu Veneration.

Rozdíl mezi uctíváním a úctou

Co je úcta?

Úcta je termín, který se používá k poctě svatých a Marie. Uctívání svatých není stejné jako uctívání Boha, a proto se nazývá úcta, která pochází z řecké Dulia. Můžeme ctít svaté a Marii, protože víme, že jsou ctnostnými křesťany, a musíme je respektovat a obdivovat. Jsme si však také vědomi toho, že světci nejsou Bůh a nemusí být uctíváni. Pokud existují stupně cti, můžete začít obdivem a pokračovat v úctě (vysoká čest) a nakonec dosáhnout uctívání (nejvyšší čest). To zdůrazňuje, že mezi adorací a úctou se objevuje zásadní rozdíl. Tento rozdíl mezi těmito dvěma slovy lze shrnout následovně.

Uctívání vs úcta

Jaký je rozdíl mezi uctíváním a úctou?

Definice klanění a uctívání:

Klanění: Klanění je termín vyhrazený pouze pro uctívání Boha.

Úcta: Úcta je termín, který se používá k poctě svatých a Marie.

Charakteristika uctívání a uctívání:

Používá:

Klanění: Klanění je vyhrazeno pouze Bohu, protože ho uctíváme za to, že je Spasitel, Nejvyšší Bytí, které je dokonalé ve všech směrech.

Úcta: Úcta je vyhrazena svatým a Marii, protože je ctíme za to, že jsou ctnostnými křesťany.

Řecký termín:

Klanění: Klanění pochází z řecké latrie.

Úcta: Úcta pochází z řecké Dulia.

Obrázek se svolením:

1. „Národní expiační chrám San Felipe de Jesús - Noční bohoslužby“ od ProtoplasmaKid - vlastní práce. [CC BY-SA 4.0] prostřednictvím Commons

2. Ochsenhausen klosterkirche 029 freska uctívání monstrance Mattanou (Self -fotografed) [Public domain], prostřednictvím Wikimedia Commons