Klíčovým rozdílem mezi adrenergními a cholinergními receptory je to, že adrenergní receptory jsou receptory spojené s G proteiny, které se vážou na neurotransmitery noradrenalin (norepinefrin) a adrenalin (epinefrin), zatímco cholinergní receptory jsou inotropní a metabotropní receptory, které se vážou na acetylcholinové neurotransmitery.

Autonomní nervový systém je jednou z hlavních složek nervového systému v našem těle. Je zodpovědný za řízení akcí, které nedělají s vědomým rozpoznáním nebo úsilím organismu. Příklady takových druhů činů jsou dýchání, srdeční frekvence, krevní tlak, močení, trávení, defekace, tělesná teplota atd. Proto dvě hlavní divize autonomního nervového systému jsou sympatický nervový systém a parasympatický nervový systém. Tyto dva systémy používají pro komunikaci v nervovém systému chemické posly nebo neurotransmitery. Acetylcholin a norepinefrin jsou dva hlavní typy chemických poslů, které se vylučují těmito nervovými vlákny.

OBSAH

1. Přehled a klíčový rozdíl 2. Co jsou to adrenergní receptory 3. Co jsou cholinergní receptory 4. Podobnosti mezi adrenergními a cholinergními receptory 5. Porovnání bok po boku - Adrenergní vs. cholinergní receptory v tabulkové formě 6. Shrnutí

Co jsou to adrenergní receptory?

Adrenergní receptory jsou receptory, které se vážou a reagují na noradrenalin (norepinefrin) a adrenalin (epinefrin). Tyto receptory jsou receptory spřažené s G proteiny zapojené hlavně do sympatického nervového systému.

Kromě toho existují dva adrenergní receptory, konkrétně a-receptory Alfa 1 a 2) a P-receptory (beta 1, 2 a 3). Receptory beta 2 mají vyšší afinitu k adrenalinu, zatímco alfa receptory vykazují vyšší afinitu k noradrenalinu. Z těchto receptorů jsou a1 a P1 odpovědné za excitaci, zatímco a2 a P2 jsou odpovědné za inhibici.

Co jsou cholinergní receptory?

Cholinergní receptory jsou druhým typem receptorů používaných v autonomním nervovém systému. Cholinergní neurony uvolňují acetylcholin. Tyto receptory jsou inotropní a metabotropní. A váže se na acetylcholin a reaguje na něj a usnadňují komunikaci.

Navíc cholinergní receptory zahrnují parasympatický nervový systém. Existují dva typy cholinergních receptorů, a to muskarinové a nikotinové receptory. Muskarinové receptory se nacházejí na všech viscerálních orgánech.

Jaké jsou podobnosti mezi adrenergními a cholinergními receptory?

  • Adrenergní a cholinergní receptory jsou dva autonomní receptory. Reagují na neurotransmitery. Oba spouštějí nervové impulsy.

Jaký je rozdíl mezi adrenergními a cholinergními receptory?

Adrenergní receptory pracují v sympatickém nervovém systému. Vazují se na adrenalin a noradrenalin. Na druhé straně cholinergní receptory působí v parasympatickém nervovém systému. Vazují se na acetylcholin. Existují dva hlavní typy adrenergních receptorů (alfa a beta), zatímco existují dva cholinergní receptory, a to nikotinový a muskarinový. Níže uvedený infographic představuje rozdíl mezi adrenergními a cholinergními receptory ve formě tabuaru.

Rozdíl mezi adrenergními a cholinergními receptory v tabulkové formě

Shrnutí - Adrenergní vs. cholinergní receptory

Adrenergní a cholinergní jsou dva receptory v autonomním nervovém systému. Adrenergní receptory pracují pro sympatický nervový systém, zatímco cholinergní receptory pracují pro parasympatický nervový systém. Navíc adrenergní a cholinergní receptory reagují na adrenalin / noradrenalin a acetylcholin. To je rozdíl mezi adrenergními a cholinergními receptory.

Odkaz:

1. „CVANS: Strukturální funkce“. Struktura a funkce kosterního svalu. K dispozici zde 2. „Adrenergický receptor.“ Wikipedia, Wikimedia Foundation, 31. července 2018. K dispozici zde

Obrázek se svolením:

1. „Transdukce signálu Adrenoceptoru“ od Sven Jähnichena. Částečně přeložil Mikael Häggström (CC BY-SA 3.0) přes Commons Wikimedia 2. ”Muskarinický acetylcholinový receptor M2-3UON” Od Takuma-sa - vlastní práce, (CC0) přes Commons Wikimedia