Rozdíl mezi estetikou a estetikou

Estetika a estetika

„Estetika“ a „estetika“ jsou důležité a velmi důležité; jsou ve všech ohledech stejné a oba sdílejí stejnou myšlenku. Rozdíl je pouze v pravopisu. „Estetika“ je běžnější a používá se ve srovnání s „estetikou“. Druhý termín lze použít k nahrazení předchozího termínu.

„Estetika“ a „estetika“ představují stejnou etymologii. Nejranější formy tohoto slova začínají řeckými „aisthanomal“ a „aisthetikos“. Moderní forma „estetiky“ a „estetiky“ je německá „estetika“, kterou v roce 1735 přidal německý filozof Alexander Baumgarten.

Estetika a estetika jsou obě oblasti učení, konkrétněji filozofie, která se kromě povzbuzení pěti smyslů zabývá i uměním, krásou a chutí v jakékoli formě. Studie se také snaží zobecnit principy umění a krásy. Obě slova lze použít jako substantiva nebo přídavná jména. Jako podstatné jméno znamenají použití samotného výzkumu a jeho významy.

Každá kultura a osobnost má svůj vlastní soubor estetiky a některá kritéria pro své atraktivní a krásné rysy. Existují však také některé běžné trendy nebo volby, které určují, co je pro obecnou populaci příjemné a příjemné.

„Estetika“ vychází z představy o chuti. To je evidentní v tom, co lidé produkují (obvykle prostor znalostí umělců) a v čem lidé (stejně jako odborníci, kritici a umělci) rozumí. Lidé mají svůj vlastní vkus, zatímco jiní se obracejí na vkus dohodnutím nebo odmítnutím.

Estetiku lze aplikovat na různé předměty nebo obory. Může být použit v oblastech, jako jsou rezidence, bydlení, oblečení, kuchyně a gastronomie, robotika, biologie, matematika a další oblasti, které vám umožní použít pět věcí nebo ocenit jakýkoli materiál. Estetika hraje se smyslem pro zrak nebo zrak, protože tato emoce je první, která vědomě nebo nevědomě určuje stimul.

Estetika také záleží na tom, jak člověk zachází s krásou, ať už lidskými rukama, nebo jinak. Nejběžnějšími příklady estetiky jsou díla přírody a umění. Příroda často zahrnuje krásné krajiny, krajiny a další přírodní objekty. Umělecká díla: obrazy, literatura, beletrie, hudba, ozdoby, umělecká díla, šperky, móda a jiná řemesla, která přitahují lidské vnímání krásy. Tyto objekty se mohou týkat pěti smyslů člověka, jakož i jejich pocitů a vnímání.

Estetika jako výzkum již existuje a byla diskutována v rané civilizaci a společnostech. Až do 18. století však nebyl považován za významný podnik. Novinář Joseph Addison publikoval řadu publikací v časopise The Audience Magazine s názvem The Pleasure of the Mind a hodnotí tento výzkum jasněji. Immanuel Kant také vyvinul teorii o čisté kráse a vysvětlil čtyři aspekty: svobodu od porozumění, objektivitu, lhostejnost a nasazení diváka.

Shrnutí:

1. „Estetika“ a „estetika“ jsou pojmy, které jsou zaměnitelné. 2. Estetika (nebo estetika) souvisí s vnímáním umění a krásy. Umění i krása mohou existovat v přírodním prostředí nebo se mohou odkazovat na umění - lidskou interpretaci krásy. 3. Každý má smysl pro estetiku založený na vlastních pojmech vkusu. Zároveň existuje obecný a rozšířený pohled na to, co je krásné a příjemné.

Reference

  • http://www.thebluediamondgallery.com/tablet/a/aesthetic.html