Společnosti se při prodeji svých produktů a služeb spoléhají na agenty a distributory. Agenti nejsou přímí prodejci, ale distributoři jsou přímými dodavateli produktu. Takže se v mnoha ohledech liší.

Agenti jsou skutečně příznivci produktu a dobře znají trh. Agenti musí být v přímém kontaktu s klienty a musí dobře rozumět klientům a jejich potřebám. Obchodní zástupci jsou výhradně odpovědní za prodej produktů, ale nejsou přímo ve spojení se společností. Nekupují produkty přímo od společností. Agenti nejsou zapojeni do dodávek nebo poprodejních služeb. Zástupci mají pro svou práci stanovenou provizi.

Nyní, pokud jde o distributory, jsou v přímém kontaktu se společností. Na rozdíl od agentů distributoři nakupují produkty přímo od společnosti a distribuují je na trhu. Distributoři také poskytují poprodejní služby, které nejsou poskytovány agenty.

Ačkoli agenta lze nazvat zástupcem společnosti, distributora nelze jako takového nazvat, protože produkt zakoupí a poté jej znovu prodá. Zástupci mohou být zaměstnanci společností nebo osoby samostatně výdělečně činné. Na druhé straně distributoři nepracují.

Agent je zodpovědný za nalezení cílových lidí a jednání s nimi o koupi produktu. I když agent přebírá tyto povinnosti, nemá při prodeji poslední slovo; poslední slovo je slovo společnosti. Tato zásada se nevztahuje na distributory, protože nemají žádnou roli při vyjednávání se zákazníky; hrají pouze roli distribuce produktu na trhu.

Shrnutí:

1. Zástupci nejsou přímými uchazeči, ale distributoři jsou přímými prodejci produktu. 2. Za prodej produktů jsou výhradně odpovědní zástupci. 3. Agenti se nepodílejí na doručovacích ani poprodejních službách. Na rozdíl od agentů distributoři nakupují produkty přímo od společnosti a distribuují je na trhu. Distributoři také poskytují poprodejní služby, které nejsou poskytovány agenty. 4. Ačkoli agent může být nazýván zástupcem společnosti, distributora nemůže být povolán jako takový, protože si koupí produkt a dále jej prodává. 5. Agent je zodpovědný za nalezení cílových lidí a jednání s nimi o koupi produktu. Distributoři nehrají při vyjednávání se zákazníky žádnou roli; hrají pouze roli distribuce produktu na trhu.

Reference