Pomáháme vs Abetting vs Spiknutí

Pod pojmem napomáhání, navádění a spiknutí se rozumí pojmy, které se používají ke zjištění míry odpovědnosti osob u soudu za spáchaný trestný čin. Prokurátoři používají tato slova k rozšíření rozsahu a závažnosti trestného činu tak, aby zahrnovalo více osob, než bylo původně jmenováno jako osoby zapojené do trestného činu. Podle zákona znamená pomoc a navazování pomoci nějakým způsobem pomoc při spáchání trestného činu nebo být spolupachatelem. Například řízení automobilu, které má pomoci zločineckému útěku ze místa činu, nebo sledovat, kdy je trestný čin spáchán, je podporováno a navštěvováno.

Obvinění ze spiknutí lze uložit i v případě, že k skutečnému zločinu nedošlo nebo nebyl proveden. Pokud byl proveden plán, byl spáchán alespoň jeden čin proti zločinu, může být osoba nebo osoby podílející se na vylíhnutí tohoto plánu zadrženy za spiknutí.

Pomáhání a navádění se obvykle používají společně pro osobu nebo osoby, které ve skutečnosti nespáchají trestný čin, ale podněcují nebo nasměrují jinou osobu nebo osoby ke spáchání trestného činu. Termín abettor dal v nedávné době cestu komplice. Pomocník je osoba, která se aktivně účastní trestného činu, i když trestný čin nemusí spáchat. Například v případě bankovní loupeže, i když osoba, která nesměřuje na zbraň, ani vykořisťuje hotovost, ale pouze hlídá a připravuje auto k úniku ze místa činu, je považována za vinnou z trestného činu a je označována jako komplic nebo se dopustili navázání. Další termín, který je v módě, je termín příslušenství. Zatímco na místě činu je obvykle přítomen abettor, příslušenství tam není a obecně podléhá menším trestům. Podněcování je termín, který se v USA v dnešní době nepoužívá a dal cestu k dosažení úspěchu.

Všichni tři, pomoc, navádění a spiknutí jsou trestní u soudu. Je to státní zástupce, který musí rozhodnout a dokázat u soudu, zda osoba při trestném činu pomáhala, navštěvovala nebo byla spiklencem. Spiklenec je osoba, která vytváří plán a používá jinou osobu nebo osoby k provedení trestného činu.

Je třeba mít na paměti, že pomoc, podněcování a spiknutí nejsou samy o sobě zločiny, ale jsou trestné soudem. Osoby, které spadají do těchto tří kategorií, vyšly najevo, když zločinci hovoří o jeho spolupachatelích u soudu. Existovalo mnoho případů, ve kterých zločin zemřel na místě činu, ale pozdější vyšetřování připravila cestu pro stíhání těch, kteří se podílejí na pomoci, navádění a dokonce i spiknutí.