Alabaster a mramor

Alebastre a mramor jsou široce používány pro dekoraci. Tyto dva se používají hlavně pro výrobu soch a používají se v budovách. Zde je pohled na to, co jsou Alabaster a mramor. Nejprve začněme s Alabasterem, který je široce používán v dekorativním sochařství, výzdobě a řezbářství. Kromě vytváření soch a dalších dekorativních předmětů se Alabaster nyní používá romantickým způsobem k popisu toho, co je bílé. Alabastr, který se po staletí široce používá, označuje dva typy vápníku. V dávných dobách se široce používal kalcit Alabaster, který byl vytvořen z uhličitanu vápenatého. Egypt byl ve starověku hlavním centrem Alabastru. V současnosti je výhodný alabastr ze sádry, který se skládá ze síranu vápenatého. Přestože je Alabaster převážně bílý, vyskytuje se v mnoha barvách, například světle hnědé a červené. Další vlastností Alabastru je, že je trochu neprůhledný. Nyní se podívejme na mramor. Je to metamorfovaná hornina, která se vyznačuje řadou barev díky přítomnosti nečistot. Na rozdíl od Alabastru může být mramor velmi obtížný. Mnoho metamorfovaných hornin, včetně žuly, se nazývá mramor, ale je vyrobeno ze skutečného mramorového vápence. Pravý mramor neobsahuje nečistoty. Mramor se také nachází v šedé, zelené, černé, růžové a zelené. Alabaster je starý francouzský alabastr odvozený z latinského alabastru a gree alabastros. Mramor je slovo, které pochází z řeckého mramoru. Shrnutí

1. Alabastr odkazuje na dva typy vápníku, které se používají po staletí. V dávných dobách se široce používal kalcit Alabaster, který byl vytvořen z uhličitanu vápenatého. Egypt byl ve starověku hlavním centrem Alabastru. V současnosti je výhodný alabastr ze sádry, který se skládá ze síranu vápenatého. 2. Mramor je forma metamorfované horniny, která je charakterizována řadou barev díky přítomnosti nečistot. 3. Na rozdíl od Alabastru může být mramor velmi těžký. Přestože je Alabaster převážně bílý, vyskytuje se v mnoha barvách, například světle hnědé a červené. Mramor přichází v bílé, šedé, zelené, černé, růžové a zelené. 4. Další vlastností Alabastru je, že je trochu neprůhledný. 5. Alabaster je starověký francouzský pstruh a pochází z latinského alabastru a gree alabastru. Mramor je slovo, které pochází z řeckého mramoru.

Reference