Fermentace alkoholu a kyseliny mléčné

Fermentace je jen jedním ze dvou způsobů, jak tělo využívá energii spotřebovaného jídla. Ať už je fermentace jakákoli, všechny začínají počáteční fází glykolýzy, což znamená, že se glukóza rozkládá a stává se kyselinou pyruvovou. Výsledkem je, že tělo produkuje ATP (adenosintrifosfát), také známý jako biologická energie potřebná k přežití.

Při skutečné fermentaci se kyselina pyruvová přeměňuje na odpadní materiál a v každé pyruvické molekule zůstávají pouze 2 molekuly ATP. Protože jsou však zapojeny dvě molekuly kyseliny pyruvové, vznikají při normální glykolýze čtyři ATP. Nejvíce mluvené o fermentačních třídách je fermentace alkoholu a kyseliny mléčné.

Fermentace kyseliny mléčné je u bakterií velmi běžný proces. Bakterie obsažené v jogurtu (Lactobacillus acidophilus) je proto používají. Jeho konečný produkt (kyselina mléčná) dává jogurtu zvláštní jogurtovou chuť. Lidský sval je také jedním z nejčastějších míst, kde dochází k tomuto typu kvašení.

Za normálních podmínek svalové buňky používají kyslík pro normální buněčné dýchání. Pokud však takové věci neexistují (obvykle se vyskytují při nadměrném cvičení), podléhá fermentaci kyseliny mléčné. Při tomto typu fermentace se kyselina pyruvová přemění na kyselinu mléčnou. Tato kyselina mléčná způsobuje bolesti svalů a je o něco těžší, zejména po dni intenzivní fyzické aktivity. Svalová vlákna nemají tento mechanismus, aby se zbavila této kyseliny, takže by měli očekávat, že se kyselina pomalu uvolňuje do krevního řečiště a do jater (jediný orgán v systému, který může zničit kyselinu mléčnou).

Fermentace alkoholu je jiný příběh. Tento typ fermentace se obvykle vyskytuje v kvasnicích a jiných bakteriálních formách. Na rozdíl od kvašení kyseliny mléčné je „odpadní“ látkou při inhalaci alkoholu ethanol (alkohol) a CO2 (oxid uhličitý). Lidé zlepšili používání tohoto procesu pro komerční účely, například při výrobě piva, vína a chleba. Při výrobě chleba je CO2 látka, která umožňuje chlebu růst nebo růst pomocí pšeničného proteinu (lepek). Ethanol je zodpovědný za to, že poskytuje chléb záhadný zápach. U alkoholických nápojů je za probublávání tekutiny zodpovědný CO2.

1. Konečným produktem fermentace kyseliny mléčné je kyselina mléčná, zatímco alkoholová fermentace obsahuje ethanol a CO2.

2. Kvašení kyseliny mléčné zahrnuje kromě bakterií obsažených v jogurtu i lidské svaly. Alkohol souvisí s kvašením

kvasinky a jiné bakteriální formy.

Reference