Aldehydy a ketony jsou dvě různé organické sloučeniny. Oba mohou být provedeny uměle, ale existuje spousta přírodních zdrojů takových zdrojů. Zmatek mezi nimi by mohl být zakořeněn v jejich chemické struktuře. Ačkoli oba jsou atomy kyslíku spojené s atomem uhlíku (C = O), rozdíl mezi zbytkem atomové struktury a ostatními atomy vázanými na uhlík (v C = O) je základní a jedinečný. překrývání mezi nimi. Mimochodem, C = O se technicky nazývá karbonylová skupina.

Na konci uhlíkového řetězce v aldehydech (C = O). To znamená, že (C) je atom uhlíku připojen k atomu vodíku a k jinému atomu uhlíku. Skupina ketonů (C = O) je obvykle umístěna ve středu řetězce. Atom uhlíku v C = O je tedy vázán ke dvěma samostatným atomům uhlíku na každé straně.

Umístění této karbonylové skupiny aldehydů z něj činí vynikající sloučeninu pro oxidaci na karboxylové kyseliny. U ketonů to bude obtížnější, protože musíte nejprve odpojit jeden uhlík od uhlíku (CC). Tato značka říká jeden z nejdůležitějších funkčních rozdílů mezi nimi.

Kromě toho tyto dvě sloučeniny vykazují mnoho zjevných účinků, když jsou smíchány s určitými činidly. Tento proces je základem mnoha chemických testů, které pomáhají určit typ zkoumané chemické látky. Tyto testy tedy při rozdělení dvou často ukazují odlišné výsledky:

o Pro Schiffův test jsou aldehydy růžové a ketony jsou obvykle bledé.

o Fellin test ukázal zahřáté srážení, ale žádné ketony.

o Pro Tollenův test se tvoří černý sediment, ale v ketonech už ne.

Testováním hydroxidu sodného vytvářejí aldehydy pryskyřice hnědé barvy (s výjimkou formaldehydu) a ketony nereagují.

o U nitroprusidu sodného a několika kapek hydroxidu sodného jsou aldehydy načervenalé a ketony oranžové a pak se změní na oranžové.

Příkladem aldehydu je cinnamaldehyd, zatímco nejjednodušší formou ketonu je aceton.

1. V aldehydech je atom uhlíku v karbonylové skupině navázán na atom vodíku a jeden atom uhlíku a v ketonech na další dva atomy uhlíku. 2. Aldehydy mají karbonylové skupiny na konci uhlíkového řetězce a v ketonech jsou karbonylové skupiny obvykle umístěny ve středu řetězce. 3. Aldehydy a ketony vykazují různé výsledky při kombinaci s chemickými činidly. U většiny ketonů nereaguje na aldehydy.

Reference