Existuje několik rozdílů mezi lidským mozkem a ovčím mozkem. Lidský mozek je větší a větší než mozek. Ovčí mozky jsou relativně malé ve srovnání s lidskými mozky, s hřebeny a obrysy, které mají mnohem větší povrchovou plochu než ovčí mozky. Lidský a ovčí mozek však mají několik rozdílů, ale téměř všichni savci mají podobnosti.

Mozek dospělého váží přibližně 1 300 až 1 400 gramů a je asi 15 cm dlouhý. Mozek ovce je protáhlý, lidský mozek je kulatý. Lidský mozek je nahoru a dolů, protože páteř v lidském těle je svislá; ve srovnání s páteří ovcí je horizontální a mozek směřuje ven. Lidský mozek není jen velký, ale těžší než ovčí mozek, protože váží pouze asi 140 gramů a má asi třetinu velikosti lidského mozku.

Sedimentace a bouře tvoří větší povrchovou plochu než ovce, protože mají méně hřebenů a obrysů. Lidské chování a řízení motorů jsou obvykle řízeny mozkem a mozek ovcí je mnohem menší než lidský mozek, s menším motorickým ovládáním a schopnostmi učení než lidé a jejich komplexní naučené chování. Spalovací žárovka je naproti tomu mnohem větší v mozku ovcí než v lidském mozku, protože zvířata se obecně spoléhají více na svou schopnost vnímat a cítit než lidé. Lidé jako ovce a jiná zvířata mají větší důvěru ve smysly vidění a sluchu než čich.

Šišinka je zodpovědná za kontrolu reprodukce a cirkadiánní rytmy a je běžnější v mozcích ovcí než v lidském mozku, ale jsou méně kontrolována instinktivním chováním. Rovněž existuje rozdíl v poloze míchy, která se liší od ovcí kvůli poloze samce.

Lidský mozek není jen úžasný orgán, ale také vám umožňuje objevovat, vytvářet a vizualizovat, což je hlavní rozdíl mezi lidským a zvířecím mozkem, jako je velká oblast prefrontální kůry. Oblast za čelem, která odděluje lidský mozek od mozku zvířete, je, že není schopen všech vynalézavých a kreativních procesů. Lebka chrání lidský mozek a lebka je asi čtvrt centimetrová, aby chránila lidský mozek před zraněním. Lidský mozek je mnohem větší než v předním laloku ve srovnání s mozkem ovcí.

Shrnutí:

1. Lidský mozek je těžší a delší než mozek ovcí. 2. Mozek ovce má více vonných cibulí než lidský mozek. 3. Lidský mozek je kulatý a mozek ovcí je napnutý. 4. Lidský mozek má větší čelní lalok než mozek ovcí. 5. Lidský mozek a ovčí mozek mají zásadní rozdíl, který lidé mohou pomocí mozku myslet, psát, vynalézat nebo tvořit, ale ovce nemohou.

Reference