Klíčový rozdíl mezi druhým jazykem a cizím jazykem je v tom, že zatímco druhý jazyk a cizí jazyk jsou jazyky jiné než mateřský jazyk mluvčího, druhý jazyk se týká jazyka, který se používá pro veřejnou komunikaci v této zemi, zatímco cizí jazyk se týká jazyk, který lidé této země často nepoužívají.

Mnoho lidí používá dva termíny druhý jazyk a cizí jazyk zaměnitelně, za předpokladu, že mezi nimi není žádný rozdíl. Existuje však výrazný rozdíl mezi druhým jazykem a cizím jazykem, zejména v pedagogice a sociolingvistice.

OBSAH

1. Přehled a klíčový rozdíl 2. Co je druhý jazyk 3. Co je cizí jazyk 4. Podobnosti mezi druhým jazykem a cizím jazykem 5. Porovnání vedle sebe - druhý jazyk vs. cizí jazyk v tabulkové formě 6. Shrnutí

Co je druhý jazyk?

Druhý jazyk (L2) je jazyk, který není mateřským jazykem mluvčího, ale jazykem pro veřejnou komunikaci, epicky, v obchodu, vysokém školství a správě. Druhý jazyk se také týká cizího jazyka úředně uznávaného a přijímaného ve vícejazyčné zemi jako prostředku veřejné komunikace. Jinými slovy, druhý jazyk je jazyk, který se kromě mateřského jazyka naučíte.

Francouzština, angličtina, španělština a ruština jsou příklady některých jazyků. Tyto jazyky mají v některých zemích oficiální status. Lidé z těchto zemí se tedy učí tyto jazyky kromě svého rodného jazyka. Například angličtina je druhým jazykem ve většině jihoasijských zemí, jako je Indie, Bangladéš a Pákistán. Francouzština také slouží jako druhý jazyk v zemích jako Alžírsko, Maroko a Tunisko.

Rozdíl mezi druhým jazykem a cizím jazykem

Dále používáme termín dvojjazyčný pro označení osoby, která kromě svého rodného jazyka mluví jiným jazykem. Na druhou stranu mnohojazyčnost je osoba, která ovládá více než dva jazyky. Obecně se uznává, že když se člověk v dětství učí druhý jazyk, stane se zdatnějším a naturálnějším než osoba, která v dospělosti získá stejný jazyk. Většina studentů druhého jazyka však v něm nikdy nedosáhne nativní podoby.

Co je cizí jazyk?

Cizí jazyk je jazyk, který lidé v komunitě, společnosti nebo národě často nehovoří nebo nepoužívají. Jinými slovy, odkazuje na jakýkoli jiný jazyk, než který mluví lidé na konkrétním místě. Například španělština je cizí jazyk pro osobu žijící v Indii. Angličtina však obvykle není cizím jazykem pro osobu žijící v Indii; je to druhý jazyk.

Rozdíl mezi druhým jazykem a cizím jazykem závisí na použití jazyka v dané zeměpisné oblasti. Angličtina je v Indii oficiálním jazykem a na rozdíl od španělštiny se aktivně používá pro veřejnou komunikaci. V zemi jako Čína je však angličtina považována za cizí jazyk.

Jaké jsou podobnosti mezi druhým jazykem a cizím jazykem?

  • Druhý jazyk i cizí jazyk jsou jazyky jiné než mateřský jazyk mluvčího. Díky učení druhého jazyka nebo cizího jazyka je osoba dvojjazyčná.

Jaký je rozdíl mezi druhým jazykem a cizím jazykem?

Druhý jazyk je jazyk, který se člověk učí po svém mateřském jazyce mluvčího, zejména jako obyvatel oblasti, kde se obecně používá. Naproti tomu cizí jazyk označuje jakýkoli jiný jazyk, než který mluví lidé na konkrétním místě. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma je, že první se týká jazyka obecně uznaného úředně a používaného v určité zeměpisné oblasti, zatímco druhý se týká jazyka, který se v dané konkrétní oblasti běžně nepoužívá. Například angličtina v Indii a Pákistánu, francouzština v Alžírsku a Tunisku jsou druhé jazyky. Podobně španělština v Indii a angličtina v Číně (pevniny) jsou cizí jazyky.

Rozdíl mezi druhým jazykem a cizím jazykem v tabulkové formě

Shrnutí - druhý jazyk vs. cizí jazyk

Druhý jazyk je jazyk, který se člověk učí po svém mateřském jazyce mluvčího, zejména jako obyvatel oblasti, kde se obecně používá, zatímco cizí jazyk se vztahuje na jakýkoli jiný jazyk, než který mluví lidé na konkrétním místě. To je základní rozdíl mezi druhým jazykem a cizím jazykem.

Odkaz:

1. „Druhý jazyk“. Wikipedia, Wikimedia Foundation, 3. června 2018. K dispozici zde

Obrázek se svolením:

1.'1502369 'o 905513 (CC0) prostřednictvím pixabay