Key Difference - Worldview vs Ideology
 

Worldview a ideologie jsou dva termíny, které odkazují na naše přesvědčení a ideály. Worldview je způsob, jakým někdo vidí a interpretuje svět. Ideologie je soubor víry a ideálů, zejména těch, které tvoří základ ekonomické nebo politické teorie a politiky. Klíčovým rozdílem mezi pohledem na svět a ideologií je to, že ideologie se často používá v politických a ekonomických kontextech, zatímco pohled na svět se používá k označení celkové perspektivy jednotlivce na svět.

Co je to Worldview?

Zjednodušeně řečeno, pohled na svět odkazuje na to, jak někdo vidí svět. Oxfordský slovník definuje světový pohled jako „zvláštní filozofii života nebo koncepce světa.“ Americké dědictví ho definuje jako „celkovou perspektivu, z níž člověk vidí a interpretuje svět“.

Termín worldview je odvozen z německého Weltanschauung. Způsob, jakým vnímáme nejdůležitější aspekty světa, jako je náboženství, kultura, znalosti, hodnoty a historie, závisí na našem pohledu na svět. Náš světonázor nám pomáhá rozhodovat o tom, co je dobré, správné, racionální, krásné nebo cenné. Naše přesvědčení o světě však může být buď správné nebo nesprávné, nebo kombinace obou.

Key Difference - Worldview vs Ideology

Co je ideologie?

Ideologii lze jednoduše popsat jako soubor myšlenek a přesvědčení skupiny lidí. Oxfordský slovník definuje ideologii jako „systém idejí a ideálů, zejména ten, který tvoří základ ekonomické nebo politické teorie a politiky“. Americké dědictví to definuje jako „soubor doktrín nebo přesvědčení, které sdílejí členové sociální skupiny nebo které tvoří základ politického, ekonomického nebo jiného systému.“

Cíle, víry, očekávání a motivace člověka jsou tvořeny ideologií. Ideologie může být složena ze vědomých i nevědomých myšlenek.

V politických a sociálních studiích ideologie odkazuje na soubor zásad, ideálů, mýtů, symbolů a doktrín sociální třídy, hnutí, instituce nebo většinové skupiny, která vysvětluje, jak by společnost měla fungovat. Politické ideologie se zabývají různými aspekty společnosti, včetně vzdělávání, zdravotnictví, soudnictví, ekonomiky a sociálního zabezpečení a blahobytu, etnicity, armády, migrace a imigrace, životního prostředí, obchodu a náboženství.

Rozdíl mezi světonázorem a ideologií

Jaký je rozdíl mezi Worldview a Ideologií?

Definice:

Worldview: Worldview je celková perspektiva, z níž člověk vidí a interpretuje svět.

Ideologie: Ideologie je soubor idejí a ideálů, zejména těch, které tvoří základ ekonomické nebo politické teorie a politiky.

Jednotlivci vs. skupina:

Worldview: Worldview může být vnímání jednotlivce.

Ideologie: Ideologie sdílí skupina lidí.

Kontext:

Worldview: Worldview se zabývá náboženstvím a filozofií.

Ideologie: Ideologie se zabývá ekonomikou a politikou.