definice srnčí vs brodit


Odpověď 1:

Protože Roe v. Wade bylo rozhodnutím o texasském statutu, přijalo definici použitou v tomto právním předpisu.

Z textu Roe v. Wade:

Texty, které se nás týkají, jsou umění. 1191-1194 a 1196 trestního zákona státu. [n1] Z toho vyplývá, že trestným činem je „obstarat potrat“, jak je v něm definován [p118], nebo se o něj pokusit, s výjimkou „potratu získaného nebo pokusného o radu lékařem za účelem záchrany života matky“ . “ Podobné sochy existují ve většině států. [n2] [p118]

Z Texas Arts. 1191-1196 (jak je uvedeno v Roe v. Wade):

„Potratem“ se rozumí to, že život plodu nebo embrya se zničí v lůně ženy nebo že dojde k jeho předčasnému narození.

Pokud je vaše otázka širší (tj. Jaké typy potratů byly určeny jako nezákonné), Roe v. Wade a následná rozhodnutí svázali zákonnost potratů nejprve se systémem „trimestru“ (legislativní paušální zákaz potratů během prvních šesti měsíců byl považován za protiústavní, zatímco omezenější opatření omezující pozdní potrat nebyly), a poté na „životaschopnost“ (podobná, ale zbavuje se zastaralého konceptu trimestru a nahrazuje ji pojmem „životaschopnost“ - tj. když je plod schopen přežít venku matčina lůna).

Úplné znění rozhodnutí si můžete přečíst zde:

LII / Institut právních informací