římské vs řecké sochy


Odpověď 1:

Řekové měli více rádi lití bronzových soch, ve skutečnosti většina mramorových soch, které zůstaly dnes, jsou římské nebo římské kopie z řeckých originálů. Řekové široce používali jiné materiály, jako je slonovina, zlato a dřevo.

Zatímco klasická řecká socha byla vytvořena podle ideálních krásných kánonů, nejcharakterističtějším rysem starověké římské sochy je rozpor mezi formou znázornění těla a hlavy. Zatímco hlava byla často zakončena všemi známkami stárnutí a odrážela charakter jednotlivce, těla byla zastoupena podle starodávných kánonů klasické řecké sochy, idealizovaných věčnou mládí a silou.

Pro Římany byly sochy jakýmsi symbolickým simulacrem, ale ve shodě s obvyklou římskou reprezentací obličeje, byly pragmatičtější než idealistické a hledaly největší realismus, který pomohl identifikovat zastoupenou osobu.

Důležitým faktem, který je třeba vzít v úvahu, je, že římská říše trvala mnoho staletí, včetně mnoha území a různých řad císařů, kteří ovlivňovali styl římské sochy. V některých případech byla římská socha velmi odlišná od klasické řecké sochy. Pokračujte ve čtení podrobněji:

Starověké římské sochy - nejzajímavější fakta římských soch

Odpověď 2:

Nejprve vám řeknu, že toto je cesta mimo moji komfortní zónu, protože to nemá nic společného s mytologií přímo a to je spíš moje věc. Ale tato odpověď byla požadována a chtěl jsem se co nejlépe pokusit přijít s dobrou odpovědí.

Řečtí a římští sochaři použili stejné materiály. Preferovanými jsou bronz a mramor, i když se spekuluje, že Řekové by také použili dřevo.

Jak již bylo uvedeno v předchozích odpovědích, římské sochařství bylo alespoň na začátku vysoce ovlivněno řeckou sochou. Byla otevřena škola speciálně pro učení, jak kopírovat řecké sochy, jen tak, aby dokázaly držet krok s poptávkou.

V polovině prvního století před naším letopočtem začali hledat svou vlastní identitu. Sochaři začali zachytávat světlo a stín pro realističtější sochy, což nakonec vedlo k impresionismu pomocí světla k vytvoření abstraktnějších tvarů.

Pro podrobnější analýzu bych vás chtěl poukázat na mé zdroje:

Řecká sochaŘímská socha

Odpověď 3:

Jak Lacey zdůraznil, Římané přišli za Řeky a zkopírovali svá díla. Řecké originály byly obvykle bronzové a mnohem jemnější. Římané byli všichni o záblesku, takže jejich sochy byly jasně malované mramoru.

Někdy Římané úplně nevěděli, jak vyvažovat své sochy, takže nechali kus mramoru, aby se ujistili, že se nerozpadl. Je to mrtvý prozradí, když je na spodní části postavy nějaká podivná věc, že ​​je to Roman - Řekové by nestáli za takovou chaotickou nedokonalostí.


Odpověď 4:

Podíly, celkové i konkrétní. Celkovou myšlenkou bylo, aby byly ve skutečné lidské velikosti, ne příliš velké. Zejména hledali symetrii finesy. Řídili se pravidly stanovenými Polykleitosem v jeho Kanonu (bohužel ztraceným), kde stanovil ideální matematické proporce pro lidské tělo a jeho myšlenku dynamické protiváhy - mezi uvolněnými a napjatými částmi těla a mezi směry, ve kterých se tyto části pohybují .

Římané si vyvinuli chuť pro grandiózu a přeceňovanou, takže i jejich kopie řeckých soch jsou přehnané. Změnou velikosti a nedodržováním výše uvedených pravidel ztratili smysl pro symetrii a rovnováhu a častěji než ne, jsou jejich sochy hrubé.


Odpověď 5:

Římané z velké části kopírovali řecké umění. Největší rozdíl je v tom, že Římané ne idealizovali rysy svých soch do té míry, do jaké byli Řekové. Římané byli mnohem více nakloněni reprezentačním sochám lidí.

“Okřídlený Nike Samothrace” (Hellenistic)

"Augustus z Prima Porty." (Římský)


Odpověď 6:

Hlavním rozdílem by bylo, že řecké sochy byly originální koncepty. Římští umělci většinou kopírovali jiná díla. Další rozdíl spočívá v tom, že Říman zřídka pracoval v bronzu - alespoň pro velká díla. Římané měli velké technické schopnosti v mnoha oborech, ale nikdy neodpovídali řeckým sochařům v umělecké tvorbě.


Odpověď 7:

Ahoj

řecký

římský

Všechno nejlepší

:)