jednoduchá spojka vs dvojitá spojka


Odpověď 1:

Převodovka s jednou spojkou.

Jedná se o nejjednodušší a nejlehčí typ převodovky, který je k dispozici, protože výběr převodového stupně a řazení je výlučně doménou řidiče.

Ozubená kola obsažená uvnitř kovového krytu převodovky - obvykle pět nebo šest rychlostních stupňů vpřed

Při řazení rychlostních stupňů řidič sešlápne spojkový pedál, který odpojí spojku od motoru. To umožňuje motoru točit jednou rychlostí a převodovkou a koly jinou. Po zvolení nového převodového stupně pomocí řadicí páky řidič spojí znovu motor, převodovku a kola uvolněním pedálu spojky.

  • Synchromesh Gears
  • Hill Assistance

Synchromeshová ozubená kola nejen odstranila velkou část broušení ozubení, které se používalo při morových manuálech, ale také eliminovala potřebu zdvojnásobit spojku, kdy řidiči museli jednou zastavit, aby se dostali na neutrál, a znovu seřadit, aby vybrali další rychlostní stupeň.

Asistence při rozjezdu do kopce je nedávný vývoj, který se snaží zabránit tomu, aby se manuální vozy během startování ve stoje pohybovaly zpět z kopce. Děje se to tak, že brzdy zůstanou aktivní po několik sekund po uvolnění brzdového pedálu, což řidiči poskytne trochu milosti, aby mohl ovládat spojku a plynový pedál.

manuální převodovky odměnily úsilí řidičů větším ovládáním, více rychlostními stupni, rychlejší akcelerací, vyššími nejvyššími rychlostmi, nižší spotřebou paliva a, pokud jsou dobře řízeny, plynulejším řadením.

Převodovka s dvojitou spojkou.

Převodovka s dvojitou spojkou je motocyklová převodovka, která automatizuje provoz spojky a řazení při zachování základní struktury a pocitu přímého zrychlení manuální převodovky. Protože není vyžadován provoz spojky, jezdec se může soustředit na ovládání škrticí klapky a brzdy. Kromě toho převodovka Dual Clutch Transmission nabízí zrychlení a řazení a zároveň minimalizuje výkonové mezery, které se vyskytují během řazení s manuální převodovkou. Jak napovídá název, převodovka Dual Clutch Transmission má dvě spojky: jedno pro off-line akceleraci a 1., 3. a 5. rychlostní stupeň a jedno pro 2., 4. a 6. rychlostní stupeň.


Odpověď 2:

Převodovka s jednou spojkou se používá ve vašich běžných manuálních převodovkách. máte jedinou spojku, která při řazení vypíná sílu z motoru na převodovku. Převodovky s dvojitou spojkou jsou typem automatických převodovek, které používají jednu spojku pro všechna lichá kola a druhou pro sudá kola. Pracovní mechanismus je takový; další rychlostní stupeň je již předem vybrán. Předpokládejme, že vaše vozidlo jede na třetí rychlostní stupeň. Síla z motoru je přenášena spojkou používanou pro lichá rychlostní stupně. Když tedy vůz přeřadí na 4. nebo 2. rychlostní stupeň, zařazuje druhá již zařazená spojka příslušný stupeň.

Velmi dobrým příkladem je Porsche's Porsche DoppelKupplung (PDK)


Odpověď 3:

Jedna spojka: Toto nastavení odpojí převodovku od motoru, když je spojka stisknuta. Řazení rychlostních stupňů trvá asi 1 až 2 sekundy. Toto je nejčastější nastavení, které vidíme v našich každodenních autech.

Dvojitá spojka: Tento systém při stisknutí spojky odpojí převodovku od motoru i hnací soustavy. Tím se vytvoří volně se pohybující převodovka, která zkracuje čas potřebný k řazení rychlostních stupňů. Toto nastavení se používá pro sportovní, závodní a osobní osobní automobily.

Dvojitá spojka je podle mého názoru něco, co lze použít na závodním autě. Jeho aplikace vám dává výhodu zrychlení, ale také mírně zvyšuje náklady na výrobu a údržbu. U běžných automobilů jsou její peníze vyčerpávány.


Odpověď 4:

V převodovce s dvojitou spojkou vybere jedna spojka lichá čísla a druhá spojka vybere sudá čísla. nastartujete auto, uvedete ho do jízdy, poté je první spojka spojena s prvním převodovým stupněm. současně druhá spojka předběžně zvolí druhý rychlostní stupeň a nezařadí se. když je čas na řazení, v konvenční jednospojkové převodovce se musí spojka uvolnit, zvolit další rychlostní stupeň a znovu zařadit. to zabere značné množství času. v případě převodovky s dvojitou spojkou druhá spojka již zvolila další rychlostní stupeň. takže když se první spojka rozpojí, druhá spojka se zapne ve stejném okamžiku, což činí čas řazení velmi malý ve srovnání s převodem jedné spojky. při přechodu z druhého na třetí bude mít první spojka předem zvolený třetí převodový stupeň a za chvíli můžete snadno řadit na třetí rychlostní stupeň. Abychom to shrnuli, Dual spojka vede k rychlejšímu řazení rychlostních stupňů.


Odpověď 5:

Automatika s dvojitou spojkou umožňuje plynulé řazení převodových stupňů. V převodech CVT nemůžete narazit na plynový pedál a očekávat, že bude reagovat rychle. Změní rychlostní stupeň pouze v pevných intervalech. V AMT je řadicí stupeň trhaný.